Γιώργος Κόκκας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προγράμματα ΕΣΠΑ – Επενδ. Νόμος

Υποβολή επενδυτικών προτάσεων και διαχείριση έργων επιχειρήσεων και λοιπών φορέων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και τον Επενδυτικό Νόμο

Μάθε περισσότερα

Business Planning

Υπηρεσίες καθοδήγησης σε δυνητικούς, νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους

Μάθε περισσότερα

Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας

Ανάπτυξη και Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO 9000, 14000 (Περιβάλλον), HACCP (Τρόφιμα), OHSAS 1801 (Υγιεινή και ασφάλεια) καθώς και εξειδικευμένα πρότυπα για διεθνείς αγορές

Μάθε περισσότερα

Έρευνα Αγοράς – Marketing Plans

Το Marketing Plan αναλύει τις συνθήκες εισόδου μιας επιχείρησης (ή ενός προϊόντος) σε μια αγορά και προτείνει λύσεις.

Μάθε περισσότερα

Κοστολόγηση Παραγωγής / Υπηρεσιών

Σκοπός ενός Συστήματος Διοικητικής Κοστολόγησης είναι ο κατά το δυνατόν ακριβής καταμερισμός του συνόλου των δαπανών ενός οργανισμού στα τελικά προϊόντα/υπηρεσίες.

Μάθε περισσότερα

Testimonials

  • Η συμβολή του Γιώργου Κόκκα στη δημιουργία της επιχείρησης μας ήταν καθοριστική.
    Γιώργος Παγώνης, Athlon Sports, Θεσσαλονίκη

  • Χάρη στη συνεργασία μας με τον Γιώργο βελτιώσαμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του ομίλου μας και ανοιχτήκαμε σε νέες αγορές. Μιχάλης Παπουλάκης, εταιρείες Papoulakis Yachting , Data One και Auto Leaders

  • Άψογη συνεργασία που οδήγησε στην χρηματοδότηση της ανακαίνισης του ξενοδοχείου μας
    Λένα Παπία, Golden Star Hotel, Περαία Θεσσαλονίκης

Έχουμε τις λύσεις για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ